infoKonin – Koniński Portal Informacyjny

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nieważna

poniedziałek Sierpień 5, 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność podjętej w czerwcu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina.

Uchwała została uznana za sprzeczną z przepisami prawa m.in. ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu Rada nie może w głosowaniu absolutoryjnym nie brać pod uwagę prawidłowości wykonanego przez organ wykonawczy budżetu za miniony rok budżetowy. Jeżeli w wyniku merytorycznego rozpatrzenia sprawozdania budżetowego nie ustala się, że budżet jest nieprawidłowo wykonany oraz że sprawozdanie nie odzwierciedla rzeczywistego i pełnego przebiegu wszystkich czynności faktycznych i prawnych składających się na wykonanie tego budżetu przez organ wykonawczy, wówczas Rada nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium - czytamy. W uzasadnieniu czytamy też, że Komisja Rewizyjna we wniosku o udzielenie absolutorium nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku, a także zrealizowanych przychodów i rozchodów. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag. Zarzuty nie padły także podczas dyskusji na sesji. Kolegium Izby uznało, że brak było merytorycznych przesłanek do negatywnej oceny wykonania budżetu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

INNE WIADOMOŚCI

Konin
15.6
°C
70
%
11
km/h
0.0
mm
35
%
Nadchodzące wydarzenia: