26wrzesień2018

26 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Sprawy drogowe i budżetowe zdominowały XXXV sesję Rady Powiatu Konińskiego . DSC 0070

Porządek obrad liczył 15 punków. W części sprawozdawczej posiedzenia Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wysłuchała prezentacji poświęconej poszczególnym etapom realizacji projektu „ Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Radni zapoznali się także z informacjami o zaawansowaniu prac w drogownictwie oraz przygotowaniu służb powiatu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014.

Według informacji podsumowującej prace prowadzone na drogach powiatu, w tym roku zakończonych zostało 16 inwestycji i zadań o charakterze remontów kapitalnych na kwotę blisko 9,3 mln złotych. Finalizowane są także prace na drodze nr 3221P Brzeźno – Smólnik (przebudowa 2,4 kilometrowego odcinka za ponad 2,2 mln zł ) oraz na ulicy Poniatowskiego w Golinie (0,3 km za blisko 445 tys. zł). Realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg pochłonęła prawie 2,9 mln zł, z czego ponad 1,2 mln stanowiły koszty zimowego utrzymania dróg.

Radni zapoznali się także z działaniami służb podjętymi w celu przygotowania się do sezonu zimowego 2013/2014. Usuwaniem skutków zimy na drogach zajmować się będzie dziewięć firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie ponad 29,8 tys. zł. Odśnieżaniem objętych zostanie blisko 547 km dróg powiatowych. Podczas intensywnych opadów odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, a nawierzchnia jezdni posypywana będzie w miejscach niebezpiecznych, tj. na skrzyżowaniach, wzniesieniach i przystankach autobusowych. Podczas „akcji zimowej” na drogach powiatu pracować będzie 14 piaskarek, 17 pługów, 4 równiarki, 16 ładowarko - spycharek i 5 rozsypywarek.

Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o przyjęciu powiatowego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oraz zmianach w planie tegorocznych wydatków PFRON.

Rada dokonała również zmian w budżecie powiatu konińskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęła też uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kramsk zadania z zakresu właściwości powiatu (polegającego na budowie chodnika przy ulicy Kościelnej w Kramsku na drodze powiatowej nr 3214P) oraz przekazała na jego realizację 20.000,00 zł.

DSC_0070.JPGDSC_0074.JPG