25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego

5 września w starostwie radni spotkali się na XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego. 

640 2296

 

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

W dalszej kolejności Rada przyjęła półroczne sprawozdania dotyczące: stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Z przedstawionych informacji wynika, że w porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił spadek ilości czynów karalnych popełnianych w gminach powiatu konińskiego. Natomiast stopa bezrobocia w obszarze działania konińskiego urzędu pracy wynosiła 15,7% (miasto Konin - 13,5%, powiat - 17,6%) i jest ona nieznacznie większa niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Radni podjęli także 3 uchwały dotyczące likwidacji liceów profilowanych oraz uzupełniających w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Do podjęcia takich działań przez Radę Powiatu Konińskiego obliguje ustawa o systemie oświaty, w myśl której likwidacja tego typu szkół jest konieczna.

W kolejnej części obrad radni głosowali nad uchwałą w sprawie przedłużenia na kolejny rok realizacji projektu systemowego „Nie zmarnuj szansy", którego głównym celem jest ułatwienie osobom bezrobotnym aktywnego zaistnienia na rynku pracy i osiągnięcia na nim jak najlepszej pozycji.

Samorząd zdecydował również o zmianach w planie wydatków, w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także uchwalił nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa, dostosowując jego postanowienia do nowelizacji przepisów z zakresu kodeksu pracy, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane oraz nowych regulacji związanych z rejestracją pojazdów i gospodarowaniem odpadami.

Rada dokonała także zmian w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2023.