25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Marszałek Wielkopolski uczestniczył w spotkaniu Komitetu Regionów

Marszałek Wielkopolski uczestniczył w spotkaniu Komitetu Regionów

Lipiec 2013 to przełomowy moment – Unia Europejska świętuje przyjęcie do swego grona 28 państwa członkowskiego – Chorwacji, a Irlandia przekazuje unijne przewodnictwo Litwie.  Pod znakiem tych dwóch wydarzeń odbyły się w tym tygodniu posiedzenia Komitetu Regionów, w których uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. 

100000000000032000000198422F9FF3

W trakcie posiedzenia plenarnego przyjęto opinie dotyczące m.in. rynku energetycznego, strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, inteligentnych miast i społeczności oraz e-zdrowia i wyrobów tytoniowych. Członkowie Komitetu Regionów poświęcili również swą uwagę realizacji unii gospodarczej i walutowej oraz priorytetom prac na rok 2014.

Gościem specjalnym Komitetu Regionów był wicepremier Rumunii Liviu Dragnea, przedstawiając założenia procesu regionalizacji i decentralizacji w swoim kraju. Marszałek Marek Woźniak zabrał głos, odnosząc się pozytywnie do reformy systemu administracji w Rumunii, a jednocześnie wskazując na potrzebę bardzo precyzyjnego określenia kompetencji i podziału terytorialnego nowo tworzonych regionów. Zadeklarował również gotowość do podzielenia się doświadczeniami Wielkopolski w zakresie budowy administracji regionalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wdrażanie funduszy strukturalnych. Oferta wsparcia została przyjęta z wyraźnym zadowoleniem - premier Dragnea zaprosił marszałka Woźniaka do złożenia w najbliższym czasie wizyty w Rumunii.

W sesji plenarnej wziął również udział Vytautas LEŠKEVIČIUS, wiceminister spraw zagranicznych Litwy, który przedstawił priorytety prezydencji tego kraju. Litwa będzie po raz pierwszy sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest to pierwszy z trzech krajów bałtyckich, któremu od czasu przystąpienia do UE powierzone zostanie to zadanie. Podstawą działania prezydencji litewskiej będzie współpraca z partnerami w ramach grupy trzech prezydencji (z Irlandią i Grecją). W programie zapowiedzianym przez prezydencję litewską przedstawiono trzy główne priorytety, do których realizacji KR będzie się starał przyczynić. Zostały one ujęte w następujące hasła: Wiarygodna Europa, Wzrost Gospodarczy w Europie oraz Otwarta Europa.

W trakcie posiedzenia głos zabrał również Dacian CIOLOŞ, Komisarz UE odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, który zaprezentował założenia porozumienia Parlamentu Europejskiego, Rady Ministrów UE i Komisji Europejskiej w sprawie  reformy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Posiedzenie polskiej delegacji poświęcono w dużej mierze polityce spójności.  Gościem spotkania był Witold Willak z polskiego wydziału Dyrekcji Generalnej ds.  polityki regionalnej Komisji Europejskiej, który przedstawił oczekiwania wobec polityki spójności w Polsce w latach 2014 -2020. Członkowie polskiej delegacji przedyskutowali także stanowiska w sprawie dwóch unijnych projektów legislacyjnych dotyczących tzw. czwartego pakietu kolejowego oraz gazu łupkowego i węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.