25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Dyplom za współpracę

Dyplom za współpracę

Dyplom Europejski to prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Europy. Podczas tegorocznej edycji  wyróżnienie zostało wręczone 26 samorządom z 10 krajów Europy  w tym również Gminie Stare Miasto. dyplom1


Wyróżnienie dla Starego Miasta  zostało przyznane za nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi za granicą oraz promowanie idei integracji europejskiej. Od początku ustanowienia tego trofeum w 1955 r. zdobyło je ponad 600 europejskich samorządów
Gmina Stare Miasto aktualnie posiada pięć umów z samorządami partnerskimi, a także niesformalizowane kontakty z wieloma innymi miastami za granicą. Współpraca z partnerami zagranicznymi najczęściej dotyczy sfer: kultury i sportu, turystycznej, a także z zakresu wymiany doświadczeń administracji samorządowej. Warto powiedzieć również o tym, że formalizacja relacji między samorządami przyczyniła się do podpisania kolejnych umów pomiędzy takimi podmiotami jak szkoły czy Ochotnicze Straże Pożarne. Sprzyja to organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej oraz wymiany doświadczeń związanych z pożarnictwem.
Odbiór Dyplomu Europejskiego odbywa się raz w roku na uroczystej ceremonii podczas Zgromadzenia Parlamentarnego w Pałacu Europy w Strasburgu. Staromiejska delegacja wzięła udział w uroczystości, składała się  nie tylko z osób Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Do Strasburga pojechały także dwie uczennice z gimnazjów w Liścu Wielkim oraz Żychlinie – była to dla nich nagroda za bardzo wysokie wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Staromiejska delegacja wywołała nie małe zainteresowanie podczas wręczenia Dyplomów Europejskich, a to za sprawą wniesienia do uroczystości elementu polskiej tradycji w postaci tradycyjnych strojów ludowych, w które ubrane były reprezentantki gimnazjów z terenu gminy. Tradycyjne ludowe stroje wywołały pozytywny element zaskoczenia wśród zgromadzonych uczestników, dzięki temu wyróżniliśmy się jako europejska gmina dbająca o kulturę i tradycję.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości wszyscy laureaci Dyplomu Europejskiego wzięli udział w wycieczce po Strasburgu, a następnie w oficjalnej kolacji wydanej przez Mera Strasburga.
Dyplom Europejski jest dużym wydarzeniem promocyjnym dla Gminy Stare Miasto, zwłaszcza, że przyznany  został przez Radę Europy. Fakt ten potwierdza, iż gmina jest godnym zaufania partnerem podczas współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach.  Kolejną nagrodą po Dyplomie Europejskim jest Flaga Honorowa, o którą Gmina Stare Miasto z pewnością będzie się ubiegać.