25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Dobre miejsce dla ambitnych

Dobre miejsce dla ambitnych

Rozmowa z prof. dr hab. Mirosławem Pawlakiem, rektorem PWSZ w Koninie. 

plakat rekrutacja stacjonarne 2013

Panie Rektorze, proszę powiedzieć w kilku słowach, dlaczego warto podjąć studia w PWSZ w Koninie?

Zacznę od najbardziej prozaicznych powodów: jest to uczelnia bardzo silnie związana z regionem, jest na miejscu, blisko domu, i jest to jedyna państwowa uczelnia w Koninie, co oznacza, że studia dzienne są tu bezpłatne. Poza tym uczelnia oferuje naprawdę wysoką jakość kształcenia.

Co o tym decyduje?

Przede wszystkim kadra. Pracuje u nas wielu profesorów zatrudnionych na co dzień w uniwersytetach i politechnikach. Ważną część kadry stanowią także praktycy z mniejszych i większych zakładów pracy oraz instytucji, którzy wnoszą do życia szkoły wiedzę praktyczną. Doświadczenia obu grup nauczycieli decydują o ciekawych i stojących na wysokim poziomie programach nauczania, realizowanych na poszczególnych kierunkach.

Wszyscy, którzy nawet niezbyt wnikliwie obserwują zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, zauważają, że o publicznych wyższych szkołach zawodowych jest coraz głośniej i że coraz częściej podkreśla się ich niewątpliwy walor – kształcenie praktyczne.

Od początku państwowe wyższe szkoły zawodowe miały kształcić praktycznie, czyli przygotowywać studentów do pracy zawodowej. Jednak ambicje tych uczelni zaczęły w pewnym momencie ewoluować w kierunku akademickości, czyli kształceniu ogólnemu. Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wróciła do pierwotnych założeń, które przyświecały powołaniu tych szkół, i położyła zdecydowany nacisk na kształcenie praktyczne, które powinno zaowocować tym, że absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem się na rynku pracy. Staramy się, aby od przyszłego roku wszystkie kierunki w naszej uczelni prowadzone były w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe to na ogół uczelnie niewielkie. W 36 tego typu szkołach kształci się 5% wszystkich polskich studentów. Czy studia na tak niewielkiej uczelni jak PWSZ w Koninie daje młodym ludziom jakąś przewagę nad ich koleżankami i kolegami z uczelni akademickich?

Zdecydowanie. Student w dużej uczelni ginie w tej całej masie akademickiej, jest anonimowy. U nas w zasadzie każdy student jest przez wykładowców rozpoznawany. Jest między nimi mniejszy dystans, a więc i lepsza komunikacja, co często decyduje o lepszych wynikach nauczania.

PWSZ w Koninie atutów ma znacznie więcej…

Należy do nich na pewno doskonała baza dydaktyczna, która wkrótce powiększy się o budynek przeznaczony na siedzibę Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska. Przyjezdni mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z dwóch akademików. Mamy doskonale wyposażoną bibliotekę, której księgozbiór jest uzupełniany każdego roku. Dysponujemy także nowoczesnymi obiektami sportowymi. W skład bazy materialnej uczelni wchodzi Centrum Wykładowo-Dydaktyczne z Aulą im. Jana A.P. Kaczmarka, w której do tej pory, poza licznymi konferencjami naukowymi, odbyło się m.in. kilka znakomitych koncertów dla mieszkańców miasta.

Atutem tej uczelni jest niewątpliwie współpraca zagraniczna…

W tej chwili mamy, w ramach programu Erasmus, ponad 40 uczelni partnerskich z całej Europy. Współpracujemy także z uczelniami poza tym programem, m.in. z Uniwersytetem w Brańsku. Ostatnia, gorąca jeszcze , umowa została zawarta w Koninie 18 czerwca z Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach na Ukrainie. Zgodnie z tym dokumentem obie uczelnie będą organizować m.in. wymianę semestralną lub roczną studentów, warsztaty dydaktyczno-naukowe, wymianę nauczycieli, a także wspólne projekty badawcze.

Wyjazdy na studia do partnerskich uczelni to ważny element współpracy zagranicznej. Każdego roku na zagraniczne studia wyjeżdża kilkunastu studentów PWSZ i tyle samo na praktyki zawodowe. Czy uczelnia wspomaga ich finasowo?

Oczywiście, dofinansowujemy (poza stypendium Erasmusa) bilety na dojazd i powrót do Konina w wysokości do 1500 zł. Obecnie staramy się o tzw. fundusze norweskie, które służyć będą rozwojowi przedsiębiorczości wśród studentów i będą związane z wyjazdami szkoleniowymi do Skandynawii.

Każdego roku w naszej uczelni studiują studenci z zagranicy…

Gościmy u siebie studentów zagranicznych i nauczycieli ze szkół partnerskich. Dzięki temu nasi studenci mają szansę tu w Koninie poznawać inne kultury. Turcy, którzy tworzą najliczniejsza grupę studiujących u nas erasmusowców, z niechęcią od nas wyjeżdżają i wiozą do swoich uczelni dobrą opinię nie tylko o PWSZ, lecz także o Koninie.

Niezmiernie ważna jest opieka socjalna, którą są otoczeni studenci PWSZ. Co powinni wiedzieć na ten temat kandydaci na studia?

System stypendialny w PWSZ w Koninie jest bardzo rozbudowany. Mamy stypendia socjalne i stypendia rektora dla najlepszych studentów, specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do zakwaterowania oraz stypendia w Własnego Funduszu Stypendialnego. Studenci mechaniki budowy maszyn mogą korzystać ze stypendiów unijnych. Najlepsi absolwenci mogą liczyć na finansowe docenienie ich pracy. Od tego roku nagradzać będziemy najlepsze prace dyplomowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu.

PWSZ w Koninie jest dobrym miejscem do realizacji swoich pasji. Na co mogą liczyć ambitni kandydaci, którzy chcą złożyć dokumenty aplikacyjne na studia?

Jest samorząd studentów, liczne koła naukowe i organizacje. Ich członkowie organizują różne akcje i realizują projekty. Uczestniczą też w konferencjach naukowych, na których mogą na przykład spotkać się z przedstawicielami nauki, o których osiągnięciach uczą się podczas zajęć.

Najlepszą wizytówką PWSZ w Koninie są jej absolwenci...

Wielu z nich pracuje, często również naukowo, za granicą, m.in. w Chinach, Australii, Meksyku, Wielkiej Brytanii. Ci, którzy zostali w Polsce, a nawet w Koninie, w dużej części doskonale poradzili sobie na rynku pracy.

Obraz uczelni, który nakreślił Pan w swoich wypowiedziach, rysuje się bardzo atrakcyjnie. Mam nadzieję, że skłoni to młodych ludzi do zainteresowania się jej ofertą edukacyjną. Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła Ewa Kapyszewska.

Rekrutacja trwa do 14 września 2013