25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » SIM-SMS - System informowania mieszkańców

SIM-SMS - System informowania mieszkańców

Każdy mieszkaniec naszego miasta, który wyśle SMS-a na numer 4455  - w treści wpisując Konin - będzie bezpłatnie otrzymywał krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) z informacją o wydarzeniach promocyjnych, aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zagrożeniach i awariach w mieście. smsurzadmiasta

 

Korzystanie z tego systemu jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez organizatora systemu SMS. Jedynie zapłaci za wysłanie zwykłego SMS-a  podczas rejestracji w systemie lub podczas wyrejestrowywania się z niego (według planu taryfowego u danego operatora GSM.

Regulamin systemu informowania mieszkańców za pośrednictwem komunikatów SMS

1) System komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem systemu SIM-SMS, zwany dalej „Systemem”, jest organizowany przez Urząd Miejski w Koninie (zwany dalej „Urzędem”).

2) Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z ust. 4 niniejszego Regulaminu.

3) W ramach Systemu Urząd przesyła do Użytkowników wiadomości SMS zawierające:

a. informacje o działaniach Urzędu Miejskiego w Koninie, w tym o wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Miasto lub odbywających się na terenie Miasta,
b. komunikaty Urzędu dotyczące bieżących spraw związanych z Miastem,
c. informacje (alarmy) o zagrożeniach lub utrudnieniach, które mogą występować na terenie Miasta.

4) Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać rejestracji w Systemie poprzez:

a. wysłanie wiadomości SMS o treści KONIN na numer 4455,

Numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość, zostanie automatycznie dodany do Systemu, a na podany numer system wyśle automatyczną wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji w Systemie. Wysłanie wiadomości SMS o treści „KONIN” na numer telefonu 4455 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5) Każdy użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować numer telefonu z Systemu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „KONIN NIE” na numer 4455.

6) Korzystanie z Systemu jest bezpłatne, tj. użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez organizatora systemu SMS. Jedynymi kosztami, jakie ponosi użytkownik, jest koszt wysłania zwykłej wiadomości SMS (według planu taryfowego u danego operatora GSM) podczas rejestracji w Systemie oraz wyrejestrowywania z Systemu.

7) Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd Miejski w celu wysyłania przez Urząd krótkich wiadomości SMS zawierających:

a. informacje o działaniach Urzędu Miejskiego w Koninie, w tym o wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Miasto lub odbywających się na terenie Miasta,
b komunikaty Urzędu dotyczące bieżących spraw związanych z Miastem,
c. informacje (alarmy) o zagrożeniach lub utrudnieniach, które mogą występować na terenie Miasta.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

8) Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie www.konin.pl/sms

9) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 roku.