25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”

„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza przedstawicieli środowisk wiejskich – animatorów aktywności do udziału w projekcie pn.: „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

flaga szwajcarii

Projekt ma na celu pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji i sprzyjający temu wzrost świadomości. Projekt będzie zmierzał również do wykształcenia wśród uczestników nawyku korzystania z informatycznych narzędzi promujących aktywność.

Główne działania to prowadzenie warsztatów kompetencyjnych (na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego), publikacja wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, druk i dystrybucja przewodnika dla wiejskich liderów, przeprowadzenie konkursu dobrych praktyk, ich promocja na konferencji finalizującej oraz kontynuacja serwisu informacyjnego przez telefonię komórkową i działań informacyjno-doradczych na www.funduszesoleckie.eu.

Zaplanowane działania w ramach projektu tworzą kompleksową ofertę uwzględniającą zarówno potrzeby dot. kompetencji, jak i dużą liczbę odbiorców, rozproszonych na terytorium całego kraju. Interaktywne zajęcia prowadzą nie tylko do pozyskania kompetencji, ale także do ich praktycznego wykorzystania i realizacji zaplanowanych zadań.

Uczestnicy odnotują wzrost wiedzy i umiejętności dot. znaczenia i metod animowania inicjatyw lokalnych. Wzrośnie także ich motywacja i zaangażowanie w działania na rzecz zmian opartych na uczestnictwie obywateli. Efektem projektu będzie upowszechnienie nawyku korzystania z innowacyjnych narzędzi, w tym informatycznych, wzmacniających lokalną aktywność i zwiększających partycypację obywatelską. Dzięki tym osiągnięciom członkowie lokalnych organizacji wiejskich będą lepiej przygotowani do działania zarówno w swoich lokalnych społecznościach, jak i w organizacjach, do których należą.

W projekcie wezmą udział kilkuosobowe zespoły z zainteresowanych sołectw, a łączna liczba uczestników wyniesie 135 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Projekt pozwoli na realizację zadań wzmacniających lokalną demokrację i społeczeństwo obywatelskie, przyczyni się do inkluzji społecznej, równości szans kobiet i mężczyzn, przygotowania do proekologicznych rozwiązań rozproszonej energetyki na obszarach wiejskich.