25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Ewaluacja i innowacje w edukacji – po raz jedenasty

Ewaluacja i innowacje w edukacji – po raz jedenasty

W ramach obchodów XV-lecia PWSZ w Koninie w dniach 6 – 8 maja odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Ewaluacja i innowacje w edukacji”. W tym roku uczestnicy konferencji, jako XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne, uwagę skoncentrowali na doniosłej społecznie problematyce projektowania poprawy jakości kształcenia. 

DSC01120
DSC01127
DSC01129
DSC01135
DSC01143
DSC01153
DSC01157
DSC01163

W pierwszym dniu odbyła się debata naukowa pn. „Ogląd dydaktyki ogólne oraz szczeg…ół…ówych metodyk nauczania w kontekście teorii chaosu – możliwości i ograniczenia”. W toku debaty została przyjęta deklaracja, że zostaną wszczęte intensywne prace nad opracowaniem zbiorowym podręcznika akademickiego dydaktyki. Centrum prac nad tym dziełem stanowić będzie właśnie Instytut Pedagogiki PWSZ w Koninie we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu, a koordynację prac zespołu współautorów sprawować będzie Prof. dr hab. Jan Grzesiak, który jest inicjatorem cyklu konferencji.

Uroczyste obrady XI Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego odbyły się 7 maja w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie – z udziałem Rektora PWSZ prof. dr hab. Mirosława Pawlaka, Dziekana Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Prof. dr hab. Mirosława Śmiałka, a także wiceprezydenta Miasta Konina Sławomira Lorka. Uroczyste otwarcie Forum zostało uwieńczone występem artystycznym w wykonaniu chóru uczelnianego „Camerata” pod dyrekcją mgr Cz. Fiałkowskiego oraz studentów „pedagogiki”.

XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne skupiło ponad 60 Uczestników wywodzących się z 17 ośrodków naukowych i uczelni, szkół i placówek oświatowych z wielu regionów Polski, a także ośrodków doskonalenia nauczycieli i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Grono 23 profesorów wśród uczestników jest powodem do dumy dla wysokiej rangi naukową konferencji, nad którą patronat naukowy objął Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Obradom przysłuchiwało się ponad 300 studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela.

Obrady toczyły się przez pięć kolejnych sesji naukowych, sprzyjających dyskursom i autentycznym dyskusjom wokół poruszanych zagadnień ściśle sprofilowanych pod kątem poprawy jakości kształcenia poprzez profesjonalne i odpowiedzialne projektowanie oddziaływań edukacyjnych wobec uczniów i studentów. Troska o wyższą jakość edukacji, a szczególnie edukacji nauczycieli, przejawiała się we wszystkich głosach uczestników –w kontekście jedności teorii i praktyki kształcenia wychowującego.

Szczególnie cenny dla wszystkich uczestników konferencji był udział w niej Prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierza Denka oraz Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego – czołowych dydaktyków w Polsce, którzy swoim bogatym dorobkiem w tej dziedzinie są autorytetami naukowymi również za granicą. Na podkreślenie zasługuje fakt wydania monografii zbiorowej pod red. J. Grzesiaka „Ewaluacja i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia” o objętości sięgającej 500 stronic.

Na zakończenie obrad podsumowania dokonał Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, a Prof. dr hab. Jan Grzesiak przedstawił założenia konceptualizacji następnego XII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego, które odbywać będzie się również w PWSZ w Koninie pod hasłem „Ewaluacja poprawy jakości kształcenia”.