25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » UCZEŃ ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM – W TEORII I W PRAKTYCE”

UCZEŃ ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM – W TEORII I W PRAKTYCE”

Konferencja pt. "UCZEŃ ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM – W TEORII I W PRAKTYCE” mama-328

Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Problem nieprzystosowania społecznego jest bardzo ważny i wymaga interwencji ze strony dorosłych.

Przeciwdziałaniu temu zjawisku, a także specyfice pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze poświęcona będzie konferencja pt. UCZEŃ ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM – W TEORII I W PRAKTYCE”

Konferencja organizowana przez Starostę Konińskiego i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie adresowana jest do dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, pedagogów i nauczycieli, a także zainteresowanych problematyką rodziców. Odbędzie się ona 14 maja o godz. 10.00 w Kompleksie Sportowo-Dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina
w Żychlinie ul. Modrzewiowa 1.

Celem spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas konferencji omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: zachowania sugerujące zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oddziaływanie środowiska społecznego, w tym wpływ bezradności życiowej rodziców na wystąpienie tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży, a także metody i formy pracy socjoterapeutycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia nieprzystosowanego społecznie.

W programie konferencji:

10.00– 10.15     Uroczyste otwarcie konferencji.

10.15- 10.30 „Psychologiczne aspekty niedostosowania społecznego” - B. Kowalska psycholog PPP-P w Ślesinie.

10.30 – 10.45 „Przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniu społecznemu w szkole masowej”- K. Owsianko, pedagog PPP-P Ślesinie.

10.45– 11.45 „Diagnoza i zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Praktyczny punkt widzenia.”- E. Antczak, Ł. Popielarski , specjaliści Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego Sądu Okręgowego w Koninie.

11.45– 12.15 „Wpływ środowiska społecznego na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.”- . A. Bartkowiak, kurator rodzinny , Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

12.15– 12.40   „Wpływ bezradności   życiowej rodziców na zagrożenie niedostosowaniem społecznym dzieci” – D. Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

12.40– 13.00 Przerwa kawowa.

13.00- 13.20 „ Praca wychowawcza realizowana wobec chłopców w Młodzieżowym Ośrodku  Socjoterapii w Gołańczy.”- Elżbieta Nowak, dyrektor placówki.

13.20– 13.40 „Metody i formy pracy socjoterapeutycznej stosowane wobec dziewcząt w   Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej.”- Sławomir Milczarek, dyrektor placówki.

13.40 - 14.00 Prezentacja uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

14.00– 14.15 Dyskusja. Wnioski.