23wrzesień2018

23 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » O partnerstwie i wsparciu lokalnym

O partnerstwie i wsparciu lokalnym

Konferencja naukowa Instytutu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie „Subregion koniński – 15 lat po reformie administracyjnej. Doświadczenia i perspektywy długoterminowego rozwoju społeczno-gospodarczego” odbyła się 16 kwietnia 2013 r. w PWSZ w Koninie.  

DSC00619
DSC00620
DSC00626
DSC00628
DSC00633
DSC00635
DSC00638
DSC00643
DSC00647
DSC00661
DSC00674
DSC00682
DSC00689

Konferencję otworzył prof. nadzw. dr hab. M. Pawlak, rektor PWSZ w Koninie. Następnie głos zabrała Małgorzata Waszak, starosta koniński, która mówiła o funkcjonowaniu powiatu w ostatnich 15 latach. Wymieniła także szereg działań podejmowanych w celu kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego. – Działania na rzecz jezior, ich powstawania po wyrobiskach kopalnianych, czystości wód, mają charakter wspierający rozwój turystyki w regionie – podkreśliła. Przypomniała o pomyśle na wspólny projekt z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina”, który ma integrować środowiska i podmioty zajmujące się turystyką i promować lokalną turystykę poza regionem. Przypomniała również o powołaniu Centrum Informacji Turystycznej.

O działaniach samorządu Konina w na rzecz integracji społeczno-gospodarczej regionu mówił Marek Zawidzki, sekretarz Miasta Konina. Wskazał na szereg działań podejmowanych z powiatem ziemskim, gminami w regionie i organizacjami pozarządowymi, np. projekt „Aglomeracja Konińska”.

W dalszej części spotkania prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak z Instytutu Politologii PWSZ w Koninie i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu mówił o doświadczeniach i perspektywach rozwoju samorządu w systemie politycznym Polski. Z kolei o powiecie w strukturze administracyjnej współczesnej Polski mówił dr Jacek Pokładecki, także z WNPiD UAM. Dr Paweł Antkowiak z tego samego wydziału UAM wystąpił z odczytem „Partnerstwo lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w subregionie konińskim”.

Na zakończenie studenci II roku politologii, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Politologów Instytutu Politologii PWSZ w Koninie, przedstawili sprawozdanie z badań studentów pod kierunkiem dr Przemysława Osiewicza, przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Konina. Badanie dotyczyło jakości funkcjonowania urzędu w opinii mieszkańców.

W trakcie konferencji wywiązała się ciekawa dyskusja na temat ożywienia i rozwoju konińskiej starówki. Konkluzja była taka, że mimo nakładów finansowych nie da się „na siłę” sprawić, by dane miejsce miało swoją duszę i przyciągało mieszkańców oraz firmy. Pewne rzeczy potrzebują bowiem czasu i zmiany mentalności całych pokoleń, a po drugie, czasem starówki nie są centrami miast, gdyż tak jak w przypadku Konina, miasto rozwija się w pewnej odległości od jego historycznej kolebki.

edgar/aria