17październik2018

17 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Dmuchanie na zimne

Dmuchanie na zimne

Wody w Warcie systematycznie przybywa, jednak w naszym regionie wciąż stan w Warcie jest poniżej stanu alarmowego. W Koninie zebrał się jednak sztab kryzysowy. warta15

W trakcie spotkania sztabu kryzysowego, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Konin zreferował aktualną sytuację stanu wody na rzece Warcie oraz zbiorniku Jeziorsko. Zapoznał także uczestników spotkania z aktualną sytuacją po odbudowie wałów przeciwpowodziowych spowodowaną zniszczeniami przez zwierzęta (bobry i lisy) oraz konserwacją urządzeń wodnych.
Z kolei dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska, zapoznała uczestników z aktualną sytuacją na temat zabezpieczenia miejsc noclegowych na wypadek ewakuacji. Komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, omówili aktualną sytuację przygotowania służb na wypadek zaistnienia powodzi i lokalnych podtopień.
 Uczestnicy posiedzenia uzgodnili, iż aktualnie na obszarze miasta nie występuje zagrożenie powodziowe, a w przypadku ewentualnej powodzi odpowiednie służby gotowe są do natychmiastowej reakcji.