25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » Lekarze PPOZ przypominają: ubezpiecz się przed wyjazdem za granicę

Lekarze PPOZ przypominają: ubezpiecz się przed wyjazdem za granicę

Słońce nad głową, a w głowie wizja wymarzonego wypoczynku. Wielu z nas właśnie zaczęło pakować walizki, by wkrótce wyruszyć w świat. O czym nie wolno zapomnieć, żeby wakacyjna przygoda nie stała się tylko przykrym wspomnieniem? – Za granicę koniecznie należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku karta zagwarantuje darmową pomoc lekarską na terenie państw Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) – przypomina Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.   

computer-1149148 960 720
 

 


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie oraz prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz z państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – na takich samych zasadach, co obywatele kraju goszczącego.

EKUZ przypomina kartę do bankomatu i jest wydawana bezpłatnie w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia (lub delegatur). Podpisany wniosek na wydanie karty (druk dostępny na stronie internetowej NFZ) można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP, bądź faksem (adresy oddziałów, w których można uzyskać EKUZ, jak również pozostałe istotne informacje dostępne są również na stronie NFZ).

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego (przy wyjazdach rodzinnych karta wystawiana jest dla każdego członka rodziny).
Lekarze PPOZ radzą, aby przed wyjazdem za granicę zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w danym kraju.


Podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek działających w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia, za leczenie prywatne płacimy we własnym zakresie (EKUZ nie obejmuje prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą, nie obejmuje kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem wyjazdu za granicę jest poddanie się leczeniu).

Nie wszyscy decydują się na wakacje za granicą. Wypoczywając w kraju - poza miejscem zamieszkania - pamiętajmy, że mamy prawo skorzystać z pomocy lekarskiej w przychodni działającej w miejscu tymczasowego pobytu,

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo - w dni wolne od pracy - należy zgłosić się do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - „wieczorynki”. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz pełniący dyżur może udzielić porady także w miejscu pobytu pacjenta oraz telefonicznie,w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia pomocy należy szukać w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w najbliższym szpitalu.

Gdy znajdziemy się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych uzasadnione jest wezwanie karetki pogotowia ratunkowego - numer alarmowy 999 lub 112.