25wrzesień2018

25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Jesteś tutaj: Home » Wiadomości » O przyszłości polskiej wsi

O przyszłości polskiej wsi

O utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, powołaniu Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz konkursie na najlepszą wiejską stronę internetową mówił wczoraj na konferencji prasowej w Koninie senator Ireneusz Niewiarowski.DSC 0011

W Strumieniu (woj. śląskie) 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw ( w tym z naszego regionu gmina Kawęczyn) podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) - nowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Inicjatorem powołania Sieci jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. W spotkaniu wziął udział Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. Stowarzyszenie jest wśród członków wspierających PSORW.

- To dla nas duże wyróżnienie, ale też docenienie naszych działań – powiedział na konferencji senator.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przestrzeń, w której poszczególne gminy będą mogły wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką, co doskonale sprawdza się w wymiarze międzynarodowym.

Na corocznej konferencji w Jasionce , organizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej, dyskutowali o perspektywach rozwoju polskiej wsi. W trakcie debaty powołano Radę Programową Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W jej skład wszedł Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej (te mniejsze) środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wykorzystać.

Podczas konferencji została oficjalnie powołana Rada Programowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W jej skład weszli: prof. Jerzy Buzek, prof. Marek Kłodziński , prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz , dr hab. Aleksander Hall, Ireneusz Niewiarowski, prof.Zbigniew Ćwiąkalski , prof. Walenty Poczta , prof. Witold Orłowski oraz dr Stanisław Kluza.

- Chętnie zgodziłem się na udział w pracach Rady, gdyż z EFRWP jestem związany od początku jego istnienia, czyli od ponad 20 lat – powiedział I. Niewiarowski.

Rada Programowa EFRWP będzie organem opiniodawczo-doradczym. Została powołana na potrzeby pełnej i efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji. Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem merytorycznym, doradztwo i wyrażanie opinii na temat nowych kierunków działalności, inicjowanie i proponowanie nowych kierunków rozwoju, programów czy metod działania, a także realizacja analiz i raportów.

EFRWP ma bogaty dorobek. Z jego pomocy skorzystały m.in. gimnazja z : Sokołowa gm. Koło, Przykony i Kawęczyna. Granty na rozwój różnych inicjatyw otrzymało m.in. Stowarzyszenie ,,Z edukacją w przyszłość” z Korzecznik gm. Kłodawa, KGW z Orchowa czy OSP z Brudzewa. Do tego fundusz wspierał budowę szkół, dróg, wodociągów , sal komputerowych w wielu innych miejscach naszego regionu.

Na koniec senator wspomniał o konkursie na najlepszą wiejską stronę internetową organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Honorowy patronat nad konkursem objął Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

- Do dziś mamy około 100 zgłoszeń. Szczegóły na stronie www.konkurs.kss.org.pl. Finał odbędzie się 7 czerwca w Senacie – mówi I. Niewiarowski.