Poszukiwanie wody

Poszukiwanie wody

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą zajmującą się poszukiwaniem wody pod studnie głębinowe na terenie całej Polski, używamy do tego nowoczesnej metody tomografii elektooporowej, co pozwala w sposób bardzo dokładny okreslić warstwę wodonośną. Znajomość profilu geologicznego na którym mamy wyznaczone głębokości występowania poszczególnych warstw i ich miąższości jest niezbędna na etapie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego.

poszukiwanie wody
601921922
Słodków Kolonia 56 C
Turek

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Poszukiwanie wody